Mira'a ilk adm...


Sevgili Peygamberimiz, btn engellemelere ramen, grd her kabileye, slmiyeti anlatyor... Kendisini himaye edip, insanlara Allah(c.c.) Telnn emirlerini tebli etmesinde yardmc olmalarn istiyor... Bylece herkesin dnya ve ahiret huzuruna kavumalarn arzu ediyor.


Fakat insanlar, ne Mslman oluyorlar, ne de himaye etmeye yanayorlard. Ayrca hakaret, zulm, ikence ve alay edip, yalanlyorlard. Alemlerin efendisinin gnleri, ok yorgun, a, susuz, zntl ve pek hznl geiyordu.


Gndzleri byle geiyor, gece ge vakitlere kadar bu hal devam ediyordu. Mekkeli mrikler, gelen insanlarn Mslman olmasn engelledikleri gibi, Habib-i Ekrem efendimize zulm etmekten geri durmuyorlard.


Artk Resulullah efendimiz iin gidilecek bir yer yoktu. Her taraf dman idi. O gece doruca amcas Ebu Talib'in kz mm-i Hani'nin, Ebu Talib Mahallesi'nde bulunan evine geldi. mm-i Hani, o zaman henz iman etmemiti. "Kimdir o" deyince, Resulullah efendimiz; "Amcan olu Muhammed'im... Kabul edersen, misafir geldim" buyurdu.


mm-i Hani; "Senin gibi doru szl, emin, asil, erefli misafire can feda olsun. Yalnz, terif edeceinizi nceden bildirseydiniz, bir eyler hazrlardm. imdi yedirecek bir eyim yok" dedi.


Resulullah efendimiz, "Yiyecek, iecek istemem. Hi biri gzmde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak iin bir yer bana yetiir" buyurdu.


mm-i Hani, sevgili Peygamberimizi ieri alp; bir hasr, leen ve ibrek verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu dmandan korumak, Araplar iin en erefli vazife saylrd. Bir evdeki misafire zarar gelmesi, ev sahibi iin byk yz karas olurdu.


mm-i Hani; "Bunun Mekke'de dmanlar ok. Hatta ldrmek isteyenler var. erefimi korumak iin, sabaha kadar O'nu gzeteyim" diye dnd. Babasnn klcn alp, evin etrafnda dolamaya balad.


Resulullah, o gn ok incinmiti. Abdest alp, Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kullarn imana gelip, saadete kavumalar iin duaya balad. ok yorgun, a ve zntl idi. Hasr zerine uzanp uyuyuverdi.


O anda Allah(c.c.) tel, Cebrail aleyhisselama; "Sevgili Peygamberimi ok zdm. Mbarek bedenini, nazik kalbini ok incittim. Bu halde, yine bana yalvaryor. Benden baka hi bir ey dnmyor. Git, Habibimi getir! Cennetimi, Cehennemimi gster. O'na ve O'nu sevenlere hazrladm nimetleri grsn. O'na inanmyanlara, szleri, yazlar ve hareketleri ile O'nu incitenlere hazrladm azablar grsn. O'nu ben teselli edeceim. O'nun nazik kalbinin yaralarn ben saracam" buyurdu.


Cebrail aleyhisselam, Resulullahn yanna gelince, O'nu ml ml uyur buldu. Uyandrmaa kyamad. nsan eklinde idi. Mbarek ayann altn pt. Kalbi, kan olmad iin, souk dudaklar Resulullah uyandrd.


Cebrail aleyhisselam hemen tand ve; "Ey Cebrail kardeim! Byle vakitsiz niin geldin. Yoksa bir hata m ettim. Rabbimi gcendirdim mi? Bana ac haber mi getirdin?" buyurdu ve Rabbinin darlacandan ok korktu.


Cebrail aleyhisselam; "Ey btn yaratlmlarn en stn! Ey Yaratann habibi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menba, stnlkler kayna olan erefli ve byk Peygamber! Rabbin sana selam ediyor ve seni kendisine aryor. Ltfen kalk gidelim" dedi.


Mira yolculuu bylece balam oldu...


"Ey Habibim! Sen zlme!"


Mirac, Efendimizin ykseklikler alemine uruc etmesi... Derece derece telerin srlarna ermesi... Bu emirle gelen, Cebrail aleyhisselam, Sevgili Peygamberimizi Miraca hazrlamaya balad. nce, abdest aldrd. Mbarek bana nurdan bir imame koydu. zerine nurdan bir elbise giydirdi. Mbarek beline yakuttan bir kemer takt. Mbarek eline drt yz inci ile ssl zmrtten bir asa verdi. Her inci, Zhre yldz gibi parlard. Mbarek ayana yeil zmrtten nalin giydirdi. Sonra el ele tutuup Kabe'ye geldiler.


Burada Cebrail aleyhisselam, sevgili Peygamberimizin mbarek gsn yard. Kalbini kard. Zemzem suyu ile ykad. Sonra hikmet ve iman dolu bir tas getirip iine boaltt ve gsn kapatt.


Sonra Cebrail aleyhisselam, Cennet'ten getirdii Burak adndaki beyaz hayvan iaret ederek;


- Ya Resulallah! Buna bin! Btn melekler yolunu bekliyorlar, dedi.


Bu srada Peygamber efendimize bir hzn kt ve tefekkre dald. O anda Allah(c.c.) tel, Cebrail aleyhisselama;


- Ey Cebrail! Sual eyle! Habibim niin mahzun duruyor? diye sual edince, Efendimiz cevap verdi:


- Ben bu kadar izzet ve ikram grdm. Hatrma geldi ki, kyamet gn zayf olan mmetimin hali nasl olur? Elli bin yl, Arasat meydannda yaya olarak bunca gnahlarn nasl ekerler ve otuz bin yllk yol olan Srat nasl geerler?


Ferman- ilahi geldi ki;


- Ey Habibim! Hatrn ho tut. Senin mmetine elli bin yllk vakti bir an gibi ederim. zlme! buyurdu.


Peygamber efendimiz, Burak'a bindi. Burak ok hzl gidiyor, bir admda gzn grd yerin tesine ulayordu. Yolculuk esnasnda Cebrail aleyhisselam sevgili Peygamberimize baz konak yerlerinde inip namaz klmasn syledi. Alemlerin efendisi bunun zerine tam defa inerek namaz kld.


Cebrail aleyhisselam da namaz kld yerleri bilip bilmediini sordu. Cevabn kendisi vererek; ilk indii yerin Medine olduunu ve bu ehre hicret edeceini haber verdi.


teki yerlerin de sra ile hazret-i Musa'nn Allah(c.c.) tel ile cihetsiz ve bilinmeyen bir ekilde konutuu Tur-i Sina olduunu, son olarak da sa aleyhisselamn doduu Beyt-i Lahm'da namaz kldn haber verdi. Sonra Kuds'teki Mescid-i Aksa'ya geldiler.


Mescid-i Aksa'da, Cebrail aleyhisselam bir kayay parma ile delerek Burak' balad. Gemi peygamberlerden bazsnn ruhlar insan eklinde toplanmlard. Cemaatle namaz iin; dem, Nuh ve brahim peygamberlere "aleyhimsselam" imam olmalar sra ile sylendi. zr dileyerek kabul etmediler. Hazret-i Cebrail;"Sen varken bakas imam olamaz" diyerek Habibullah' ileri srd.


Peygamber efendimiz, peygamberlere imam olup, iki rek'at namaz kldrdlar.


(Mirac, Peygamberimizin Medine'ye hicretlerinden ondokuz ay nce Miladi 621 ylnda, geceleyin vuku' bulmutur.


Sevgili Peygamberimizin bu iki mahal arasndaki seyahatleri geceleyin vuku' bulduu iin, gece yolculuu manasnda "sra" denmi, bu mbarek kelime ayn olay anlatan ayetle balayan "sra" suresinin de ad olmutur.)


"Bu gelen ne gzel yolcu"


Sevgili Peygamberimiz, Mirac olaynn Kuds'ten sonrasn yle anlatr:


Cebrail aleyhisselam bana bir kap iinde Cennet urubu, bir kap da st getirdi. St aldm.


Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, bir bal; ikisinden de itim. Hazret-i Cebrail; "Bal mmetinin kyamete kadar devam edeceine, su da, mmetinin gnahlarndan temizlenmesine iarettir" dedi.


Sonra beraberce ge ykseldik. Cebrail aleyhisselam birinci kat gn kapsn ald. Sordular:


- Sen kimsin?


- Ben Cebrail'im.


- Peki yanndaki kim?


- O da Muhammed'dir.


- O'na ge kmak iin vahy ve Mirac daveti gnderildi mi?


- Evet, gnderildi.


"Merhaba gelen zata! Bu gelen, ne gzel yolcu!" dediler ve hemen kap ald ve kendimi dem'in "aleyhisselam" karsnda buldum. Bana "Merhaba" dedi ve dua etti...


Burada ok melek grdm. Hepsi kyamda huu ve hudu ile durmular "Subbuhn kuddusn Rabb-l-melaiketi ver-ruh" zikriyle meguldler. Cebrail'e sordum:


- Bu meleklerin ibadeti bu mudur?


- Evet. Bunlar yaratlaldan beri, ta kyamete kadar kyam zere olurlar. Hak teldan diledim ki, bu ibadeti mmetime nasip etsin. Duam kabul etti. Namazda olan kyam odur.


Orada bir cemaate uradm. Melekler, onlarn balarn ezerler, tekrar eski halini alr. Yine dverler, yine eskisi gibi olurdu. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Cuma'y ve cemaati terk edenlerdir. Rku ve secdeleri tamam yapmayanlardr" dedi.


Bir cemaat grdm. A ve plak idiler. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Fakirlere merhamet etmiyenler ve zekat vermiyenlerdir" dedi.


Bir cemaate uradm. nlerine nefis yemekler koymular. Bir yanda da le duruyor. O nefis yemekleri brakm, lei yerlerdi. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Bunlar, helali terk edip, harama meyl edenlerdir. Helal mallar varken, haram yiyen kimselerdir" dedi.


Arkasndaki ykn okluundan, harekete mecali kalmam olan bir takm kimseler grdm. O haliyle halka seslenip, zerine biraz daha yk koymalarn istiyorlard. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Bu kimseler, emanete hyanet edenlerdir. nsanlarn hakkn alm iken, yine zulmedenlerdir" dedi.


Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana uradk. "Bunlar kimlerdir?" dedim. Cebrail aleyhisselam; "Bunlar gybet edenler ve sz tayanlardr" dedi.


Bir grup insana rastladk, dilleri kafalarndan ekilmi, ekilleri deitirilip hnzr (domuz) suretine tebdil olmu olarak azab olunurlar. Cebrail aleyhisselam; "Bunlar yalan yere ahidlik yapanlardr" dedi.


Bir ksm kadnlara rastladk. Yzleri siyah, gzleri gkt. Ateten elbiseler giydirmiler. Melekler onlara ateten grzlerle vururlar. "Bunlar kimlerdir?" dedim. Hazret-i Cibril; "Bunlar zina edenler ve kocalarn inciten kadnlardr" dedi.


Bir cemaat daha grdm. Ate, onlar yakar, tekrar dirilirler, tekrar yakard. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Bunlar babalarna asi olanlardr" dedi.


kinci kat ge ktk. Cebrail aleyhisselam kapy ald. Kap aldnda, kendimi; teyze ocuklar sa ile Yahya bin Zekeriyya'nn (aleyhimesselam) yannda buldum. Bana; "Merhaba" dediler. Ve duada bulundular...


Meleklerden bir cemaate rastladm. Saf balayp durmular, cmlesi rkuda idi. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vard. Devaml olarak rkuda dururlar, balarn kaldrp, yukar bakmazlar. Cebrail aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti byledir. Hak teldan iste de mmetine nasib olsun" dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rkuu ihsan eyledi.


Sonra nc kat ge ktk. Ayn sual ve cevaptan sonra, kap ald ve kendimi Yusuf aleyhisselamn yannda buldum. Baktm ki kendisine gzelliin yars verilmi. Bana, "Merhaba" dedi ve dua etti...


ok melek grdm. Saf halinde, cmlesi secdede idiler. Yaratlaldan beri secdede olup, kendilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler. Cebrail aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti byledir. Allah(c.c.) teldan iste ki, bu ameli mmetine myesser eylesin" dedi. Hak teldan diledim. Kabul edip namazda size nasib eyledi.


Drdnc kat ge eritim. Saf gmten yaplm, nurdan bir kaps var. Nurdan bir kilit vurmular. Kilidin zerinde, "La ilahe illallah Muhammedn resulullah" yazl idi. Sual ve cevaptan sonra kendimi, dris aleyhisselamn yannda buldum. Bana "Merhaba" dedi ve duada bulundu. Allah(c.c.) tel, onun hakknda (mealen); "Biz onu yksek bir mekana ref'ettik" buyurmutur. (Meryem suresi: 57)


Bir melek grdm. Bir krsi zerine oturmu, gaml ve zntl idi. Etrafnda o kadar ok melek vard ki, saysn ancak cenab- Hak bilir. Sanda nurani melekler grdm. Yeiller giymiler, ok gzel kokular var. Her birinin gzelliinden yzlerine baklamaz. Sol tarafnda azlarnda ateler saan melekler vard. nlerinde ateten mzrak ve kamlar var. yle gzleri var ki, bakmaa takat getirilmez. Taht zerinde oturan melein, bandan ayana kadar gzleri var.


Daima nndeki deftere bakar, bir an gzn ondan ayrmazd. nnde bir aa vard. Kah sa eliyle ondan bir ey alp sandaki nurani meleklere teslim eder, kah sol eliyle bir ey alp solundaki zulmani meleklere verirdi. Bu melee nazar edince, kalbime bir korku geldi. Hazret-i Cebrail'e; "Bu melek kimdir?" dedim. "Azrail'dir. Bunun yzn grmee kimsenin takati yetmez" dedi.


Yanna varp; "Ey Azrail! Bu, ahir zaman peygamberidir ve Allah(c.c.) telnn habibi, sevgilisidir" dedi. Azrail aleyhisselam kalkp bana tazim etti; "Merhaba! Hak tel senden daha erefli bir kimse yaratmad. mmetin de, cmle mmetlerden stndr. Ben senin mmetine, baba ve analarndan daha ok acrm" dedi."Senden bir ricam vardr. mmetim zayftr. Onlara yumuak darvanasn. Ruhlarn yumuaklkla alasn" dedim. "Seni en son peygamber olarak gnderen ve kendine habib klan Allah(c.c.) telnn hakk iin, Allah(c.c.) tel gece ve gndzde yetmikere; "mmet-i Muhammed'in ruhlarn yumuaklkla ve kolaylkla al ve ilerini ltf ile gr" diye emreder. Bunun iin ben de senin mmetine, ana ve babalarndan daha ok efkat ederim, dedi.


Beinci kat ge ktk, orada Harun aleyhisselamla karlatk. Bana "Merhaba" dedi ve hayr duada bulundu.


Beinci kat gk meleklerinin ibadetlerini grdm. Cmlesi ayakta duruyor ve ayaklarnn parmaklarna nazar ediyor, asla baka yere bakmyor, yksek sesle tesbih ediyorlard. Hazret-i Cebrail'den "Bu meleklerin ibadeti byle midir?" diye sordum. "Evet, Hak teldan dile de, bu ibadeti mmetine nasib eylesin" dedi. Dua ettim. Cenab- Hak ihsan etti.


Sonra altnca kat ge ktk. Orada Musa aleyhisselam ile karlatk. Bana "Merhaba" dedi ve hayr duada bulundu. Sonra yedinci kat ge ykseldik, ayn soru-cevaptan sonra brahim aleyhisselam Beyt-i Ma'mur'a arkasn dayam olarak buldum. O Beyt-i Ma'mur ki, her gn oraya yetmi bin melek giriyor bir daha sralar gelmiyor. brahim aleyhisselama selam verdim. Selamm ald. "Merhaba salih peygamber, salih olum" dedi. Sonra;


"Ya Muhammed! Cennet'in yeri gayet latif ve topra temizdir. mmetine syle, oraya ok aa diksinler" dedi. "Cennet'e aa nasl dikilir?" dedim. "La havle vela kuvvete illa billah" ve "Sbhanellahi velhamdlillahi ve la ilahe illallah vallah ekber" tesbihini okuyarak, dedi.


Cebrail aleyhisselam sonra beni, Sidret-l-Mnteha'ya ***rd. Sanki onun yapraklar fil kulaklar gibi, meyveleri de kuleler gibi idi. O, Allah(c.c.) telnn emirlerinden herhangi birisiyle karlatnda, ylesine deiiyordu ve gzelleiyordu ki, Allah(c.c.) telnn yaratm olduu mahlukatndan, hi kimse onun gzelliini anlatamaz.


Cebrail aleyhisselam, Sidret-l-Mnteha'nn ilerisine iletti ve bana veda eyledi. Dedim ki: "Ey Cebrail! Beni yalnz m brakyorsun?" Cebrail aleyhisselam straba dt. Hak telnn heybetinden titremee balad ve; "Eer bir adm daha atarsam, Allah(c.c.) telnn azametinden helak olurum. Btn vcudum yanar, yok olur" dedi.


Alemlerin efendisi, buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmiti. Cebrail aleyhisselam, burada kendisini; yaratlm olduu suret zere kanatlarn am, her bir kanadndan inciler, yakutlar salr bir halde Resulullah'a gsterdi. Sonra ziyas gneten daha parlak, Refref adnda yeil bir Cennet yaygs geldi. Durmadan Allah(c.c.) telnn zikriyle megul oluyor, bulunduu alemi tesbih sadas dolduruyordu.


Peygamber efendimize selam verdi. Resulullah efendimiz Refref'in zerine oturdu. Bir anda ok ykseklere ktlar, hicab denilen yetmi bin perdeden getiler. Her hicab aras ok uzak idi. Her perdede vazifeli melekler vard. Refref, Peygamber efendimizi birer birer o perdelerden geirdi. Bylece; Krsi, Ar ve ruh alemlerini atlar.


Habib-i ekrem efendimiz, her bir perdeden geerken; "Korkma ya Muhammed! Yakla, yakla!" diye emredildiini duyuyordu. Bilinmeyen, anlalamayan, anlatlamayan ekilde, Allah(c.c.) telnn diledii yksekliklere ulat. Mekansz, zamansz, cihetsiz, sfatsz olarak r'yet hasl oldu yani Allah(c.c.) tely grd. Gzsz, kulaksz, vastasz, ortamsz olarak Rabbi ile konutu. Hi bir mahlukun bilemiyecei, anlyamyaca nimetlere kavutu...


"mmetimi isterim"


mam- Rabbani hazretleri, Efendimizin Miracn yle anlatr:


"O server aleyhissalat vesselam, Mirac gecesinde, Rabbini, dnyada grmedi, Ahrette grd. nk, Resul aleyhisselam o gece, zaman ve mekan evresinden dar kt. Ezeli ve ebedi bir an buldu. Balangc ve sonu, bir nokta olarak grd. Cennet'e gideceklerin, binlerce sene sonra, Cennet'e gidilerini ve Cennet'te olularn o gece grd. te o makamdaki grmek, dnyada grmek deildir. Ahret grmesi ile grmektir."


Peygamber Efendimize; "Rabbini sena eyle!" buyrulduunda, O hemen; "Ettehiyyat lillahi vessalevat vettayyibat" (yani, btn lisanlar ile olan medhler, vgler ve senalar, beden ile olan hizmetler ve taatler, mal ile olan iyilikler ve ihsanlar Allah(c.c.) tel iin olsun) dedi.


nce Allah(c.c.) tel, Habibine gzsz, kulaksz, vastasz, mekansz olarak; "Esselam aleyke eyyhennebiyy ve rahmetullahi ve berekath... (Ey Resulm! Selamm, bereketim ve rahmetim senin zerine olsun)" buyurarak, selam verdi.


Peygamber efendimiz; "Esselam aleyna ve ala ibadillahissalihin... (Ya Rabbi! Bize ve salih kullarna da selam olsun)" diye cevap verdiler.


Bunu iiten melekler, hep bir azdan; "Ehed enla ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdhu ve resulh... (Gzmle grm gibi bilir ve inanrm ki, Allah(c.c.) teldan baka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam O'nun kulu ve resuldr)" dediler.


Allah(c.c.) tel buyurdu ki: "Ey Habibim! Benim misafirimsin. ste benden ne istersen!.." Resulullah efendimiz; "mmetimi isterim ya Rabbi" dedi.


Hak tel, bu suali yedi yz defa tekrarlad. Resulullah efendimiz hepsinde; "mmetimi isterim" diye cevap verdi.


Allah(c.c.) tel; "Hep mmetini istersin" buyurunca, O; "Ey Rabbim! Dileyen benim, veren sensin. Cmle mmetimi bana bala" diye taleb etti.


Cenab- Hak; "Eer mmetinin hepsini imdi sana balarsam, benim rahmetim ve senin izzetin zahir olmaz. Bir ksmn imdi sana baladm. ki ksmn tehir ettim. Kyamet gn sen dileyesin, ben balyaym. Ta ki, benim rahmetim ve senin izzetin (erefin) belli olsun" buyurdu.


Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i eriflerinde buyurdular ki:


"O gece (Mirac gecesi), Allah(c.c.) teldan cmle mmetimin hesabn bana smarlamasn istedim. Hak tel buyurdu ki:


"Ya Muhammed! Bundan muradn odur ki, hi kimse, mmetinin kabahatlerine muttali olmasn. Benim muradm odur ki, sen efkatli peygambersin, yabanclara olduu gibi, senden dahi kabahatleri ve irkin ileri rtl olsun.


Ya Muhammed! Sen onlarn yol gstericisisin. Ben onlarn rabbiyim. Sen onlar yeni grdn. Ben evvelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim.


Ya Muhammed! Eer senin mmetin ile sylemei sevmeseydim, kyamet gn onlar hesaba ekmezdim. Byk ve kk hi bir gnahlarn sormazdm."


Resulullah (S.A.V.)'n sualleri:


Peygamber Efendimiz Miracda Cenab- Hakka sorduu sualleri ve ald cevaplar bir hadis-i eriflerinde yle anlatr:


Dedim ki: "Ya Rabbi! Cebrail'e alt yz bin kanat verdin. Buna kar bana olan ihsann nedir?"


Hak tel buyurdu ki: "Senin bir kln bana Cebrail'in alt yz bin kanadndan sevgilidir. Senin bir kln sebebiyle, binlerce asi gnahkar kyamet gn azad ederim. Ya Habibim! Cebrail kanadn asa, dou ile bat arasn doldurur. Sen efaat etsen, dou ile bat aras asi dolu olsa, hepsini sana balarm."


Dedim ki: "Pederim dem'e (aleyhisselam) kar melekleri secde ettirdin. Buna kar, bana olan ikramn nedir?"


Hak tel buyurdu ki: "Meleklerin, dem'in nnde secde etmeleri, senin nurunun, onun alnnda olmas sebebiyledir. Ya Habibim! Sana ondan stn ey verdim. smini ismime yakn eyledim ve Ar- ala stne yazdm. O zaman dem yaratlmam idi, nam ve nian yok idi. Senin ismini gkler kapsnda, hicablar zerinde, Cennetler kapsnda, kkler ve aalarda, Cennet'in her yerinde yazdm. Cennet'te, zerinde "La ilahe illallah Muhammedn resulullah" yazlm olmayan hibir ey yok idi. Bu mertebe, dem'e verilen mertebeden daha stndr."


Dedim ki: "Ya Rabbi! Nuh'a (aleyhisselam) gemi verdin. Buna kar bana ne ihsan eyledin?"


Buyurdu ki: "Sana Burak verdim ki, bir gecede yerden Ar'a eritirdim. Cennet ve Cehennem'i grdn. mmetine de mescidler verdim ki, kyamet gn gemilere biner gibi mmetin o mescidlere binip, Srat' gz ap yumacak kadar zamanda geip Cehennem'den halas olurlar."


Dedim ki: "Ya Rabbi! srail oullarna kudret helvas ile bldrcna benzer ku eti indirdin."


Hak tel buyurdu ki:


"Sana ve mmetine, dnya ve ahret nimetini ihsan ettim. Ya Habibim! Sana bir sure verdim ki, ona benzer bir sure Tevrat'ta ve ncil'de yoktur. O sure Fatiha'dr. Her kim o sureyi okusa, vcudu Cehnnem'e haram olur. O okuyan kimsenin ana ve babasnn azabn hafifletirim.


Ya Habibim! Ben, senden ekrem (kymetli, stn, erefli) kimse yaratmadm.


Ya Habibim! Her kim benim birliimi kabul ederse ve bana ortak komaz ise Cennet onlarndr. Byle olan mmetine Cehennem'i haram ettim. mmetine kar rahmetim, gadabm amtr.


Ya Habibim! Benim katmda cmle kalktan ekremsin, ereflisin. Kyamet gn sana o kadar ikramlar yaparm ki, cmle alem hayret eder.


Ey Habibim! Sen Cennet'e girmeyince, dier enbiya giremez. Senin mmetin girmeyince, gayri mmet giremez.


Ya Habibim! ster misin ki, senin ve mmetin iin neler hazrladm gresin?"


"sterim ya Rabbi!" dedim. srafil'e hitab edip; "Ey srafil! Kulum ve eminim ve resulm Cebrail'e de ki, Habibimi Cennet'e iletip, Habibim ve mmeti iin Cennet'te neler hazrladm ise gstersin. Ta ki, mbarek hatr endieden halas ola" buyurdu."


Peygamberimizin Cennette grdkleri...


Alemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimiz, srafil aleyhisselam ile birlikte Cebrail aleyhisselamn yanna geldiler. Allah(c.c.) telnn emrini yerine getirmek iin Cebrail aleyhisselam, Peygamber efendimizi Cennet'e ***rd.


Melekler, ellerinde nur dolu tabaklarla bekliyorlard. Cebrail aleyhisselam;


"Ya Resulallah! Bunlar, dem aleyhisselamdan ****en bin yl nce yaratld. Bu makamda, tabaktakileri sana ve mmetine samak iin sabrszlanrlar. Kyamet gn Hazretin ve mmetin, Allah(c.c.) telnn emriyle Cennet'in eiine ayak basnca, bu melekler tabaklardaki cevahiri zerinize saacaklardr" dedi.


Cennet'te vazifeli olan Rdvan ismindeki melek, onlar karlad. Peygamber efendimize mjdeler verdi ve; "Hak tel, ikisini senin mmetine, birini de dier mmetlere vermek iin Cennet'i ksm etti" dedi ve Cennet'in her tarafn gezdirdi.


Habib-i ekrem efendimiz buyurdular ki:


"Cennet ortasnda bir rmak grdm. Ar'n yukarsnda akar. Bir yerden su, st ve bal kar. Asla birbirine karmaz. O rman kenar zebercedden idi. indeki talar cevahir, bal anber, otlar za'feran idi. Etrafna gm bardaklar koymular, saylar gkteki yldzlardan ziyade idi. evresinde kular olup, boyunlar deve boynu gibi idi. Her kim onlarn etinden yese ve o rmaktan ise, Hak telnn rzasna mazhar olur.


Cebrail'e; "Bu rmak nedir?" diye sordum. "Kevser'dir. Hak tel, onu sana vermitir. Sekiz Cennette olan bostanlara bu Kevserden akar" dedi.


Irman kenarnda adrlar grdm. Cmlesi inci ve yakuttan idi. O adrlarda huriler grdm. Yzleri gne gibi parlar idi. Derlerdi ki:


"Biz sevinli ve ne'eliyiz. Bize hi znt gelmez. Biz genleriz, hi yalanmayz. Biz iyi huyluyuz, hi kzmayz. Biz hep byleyiz, hi lmeyiz."


Saadet kklerine ve aalarna eriip, onlarn name ve sedalar her yeri kaplar. yle ho sesleri vard ki, o nameler dnyaya gelseydi, lm ve mihnet dnyada olmazd.


Cebrail "Bunlarn yzlerini grmek ister misin?" dedi. "sterim" dedim.


Bir adrn kapsn at. Baktm. yle gzel suretler grdm ki, eer btn mrmce onlarn gzelliini anlatsam, bitiremem. Yzleri stten beyaz, yanaklar yakuttan krmz ve gneten parlakt. Derileri ipekten yumuak ve ay gibi kl, kokular miskten daha gzeldi.


Salar gayet siyah, kimi rlm, kimi toplanm, kimi salverilmi, otursa, etrafnda adr gibi olur, kalksa, ayana kadar uzanrd. Her birinin nnde bir hizmeti dururdu.


Peygamber efendimiz buyurdu ki:


"Sekiz Cennet'in ba ve bostann ve trl nimetlerini grdm. Cehennem'i ve derecelerini de grsem diye hatrma geldi."


Cebrail elimi tutup, Cehennem'in en byk melei Malik'e ***rd:


"Ey Malik! Muhammed aleyhisselam, asilerin Cehennem'deki yerlerini grmek ister O'na Cehennem'i gster" dedi


Malik, Cehennem'in tabakalarn at. Yedi tabakann hepsini grdm.


Efendimiz, Cehennemdekilerin halini grnce ok zld. Merhametinden ok alad. Btn melekler de alatlar.


"O syledi ise dorudur"


Alemlerin efendisi Cehennemdekilerin halini grnce alamaya balad. Allah(c.c.) telya yalvard. mmetinin zayfln ve byle azaba takat getiremeyeceklerini syleyerek, o kadar ok alad ki, Cebrail aleyhisselam ve cmle melekler de beraber alatlar.


Allah(c.c.) teldan hitap geldi ki:


"Ey Habibim! Senin hrmetin ve kymetin benim katmda byktr, duan kabul olunmutur. Hatrn ho tut. Seni, muradna eritiririm. Sana yle bir makam veririm ki, pek ok sayda asileri, senin efaatin ile balarm. Ta ki, sen yeter diyene kadar."


Peygamber efendimiz grdklerini anlatmaya devam ederek buyurdu ki:


"Daha sonra, Semavattan geip, Musa'nn (aleyhisselam) bulunduu makama geldim.


Bana; "Hak tel, sana ve mmetine ne farz eyledi" dedi. Ben de; "Her gn ve gece iin elli vakit namaz klnmasn bana farz kld" dedim. "Rabbine dn, biraz hafifletmesini dile. nk mmetin bunun altndan kalkamaz", dedi.


Bunun zerine, Rabbime dndm ve dedim ki: "Ya Rabbi! mmetimden bu emri biraz hafif eyle." Bunun zerine elli vakitten sadece be vakit indirdi.


Musa'ya (aleyhisselam) dndm ve be vakit indirdi dedim. Dedi ki: "Rabbine dn! Biraz daha hafifletmesini dile. nk mmetin bunun altndan da kalkamaz." Bylece Musa (aleyhisselam) ile Rabbimin arasnda gidip geldim ve nihayet Allah(c.c.) tel yle buyurdu:


"Bu namaz be vakte indirdim. Her namaz iin on sevab vardr. Bu bakmdan sonunda yine elli namaz olur. Zira her kim bir sevab kastedip de yapamazsa, onun iin bir sevab yazlr. Fakat yaparsa, bire karlk tam on sevab yazlr. Fakat bir gnaha kasdedip de yapmazsa, hi bir ey yazlmaz. Yaparsa, ancak o bir gnah olarak kayda geer."


Allah(c.c.) tel bylece, sevgili Peygamberimizin ektii skntlarla yaralanan mbarek kalbini, teselli eyledi. Hi bir mahlukuna vermedii, kimsenin bilemiyecei, anlayamyaca nimetleri, O'na ihsan eyledi.


Alemlerin efendisi, sonra bir anda Kuds'e ve oradan Mekke-i mkerremeye, mm-i Hani'nin evine geldiler. Yatt yer henz soumam, leendeki abdest suyunun hareketi durmam idi.


Darda dolaan mm-i Hani uyuklam, bir eyden haberi olmamt. Peygamber efendimiz, Kuds'ten Mekke'ye gelirken, Kurey'in kervanna rastlad. Kervandaki bir deve rkt, ykld. Sabah olunca, Kabe yanna gidip Miracn anlatt.


Kafirler, alay ettiler. Mslman olmaya niyetli olanlar da tereddde dtler. Mriklerden bazlar sevinerek, Ebu Bekir'in evine geldiler. nk onun akll, tecrbeli, hesapl bir tccar olduunu gayet iyi biliyorlard.


Kapya knca;


-Ey Ebu Bekir! yi bilirsin. Mekke'den Kuds'e gidip gelmek, ne kadar zaman srer? diye sordular. Hazret-i Ebu Bekir;


-yi biliyorum. Bir aydan fazla srer, dedi.


Bu sze sevinen kafir gruhu;


-Akll, tecrbeli adamn sz byle olur, dediler. Glp, alay ederek ve hazret-i Ebu Bekir'in de kendileri gibi dneceini umarak;


-Senin efendin, Kuds'e bir gecede gidip geldiini sylyor, artk iyice saptt, dediler. Hazret-i Ebu Bekir'e sevgi, sayg gsterip bel baladlar.


Hazret-i Ebu Bekir, Resulullah efendimizin mbarek adn iitince;


-Eer O syledi ise dorudur. Bir anda gidip geldiine ben de inandm, deyip ieri girdi.


"Canm feda olsun!"


Resulullahn Miraca ktn renen, hazret-i Ebu Bekir, hemen Resulullah efendimizin yanna geldi. Byk kalabalk arasnda, yksek sesle;


"Ya Resulallah! Miracnz mbarek olsun! Bizleri, senin gibi byk Peygambere hizmeti yapmakla ereflendirdii ve mbarek yzn grmekle, kalbleri alan, ruhlar eken tatl szlerini iitmekle nimetlendirdii iin Allah(c.c.) telya sonsuz krler ederim. Ya Resulallah! Senin her szn dorudur. nandm. Canm sana feda olsun!" dedi.


Hazret-i Ebu Bekir'in szleri kafirleri artt. Diyecek ey bulamayp daldlar. pheye den, iman zayf birka kiinin de kalbine kuvvet geldi. Resulullah efendimiz o gn, Ebu Bekir'e "Sddik" dedi. Bu ad almakla, derecesi bir kat daha ykseldi.


Bu hale ok kzan kafirler, m'minlerin kuvvetli imanna, Peygamberimizin her szne hemen inanmalarna, O'nun evresinde pervane gibi dnmelerinle dayanamadlar. Resulullah efendimizi mahcup ve malub etmek iin, imtihan etmee Mescid- Aksa hakknda sorular sormaya baladlar.


Resulullah efendimiz hepsine birer birer cevap verdiler. Efendimiz cevap verirken, hazret-i Ebu Bekir; "yledir ya Resulallah" derdi. Halbuki, Resulullah efendimiz edebinden, hayasndan karsndakinin yzne bile bakmazd. Buyurdu ki:


"Mescid-i Aksa'da etrafma bakmamtm. Sorduklarn grmemitim. O anda, hazret-i Cebrail Mescid-i Aksa'y gzmn nne getirdi. Pencerelerini grp sayyor ve sorularna, hemen cevap veriyordum."


Resulullah efendimiz, yolda develi yolcular grdn syledi. "naallah aramba gn gelirler" buyurdu. aramba gn gne batarken, kervan Mekke'ye ulat. Kervandakilere sorduklarnda frtna eser gibi olduunu ve bir devenin ykldn sylediler. Bu hal, m'minlerin imann kuvvetlendirdi. Kafirlerin dmanl da gittike artt.


Hicretten bir yl nce, Receb aynn 27'sinde Cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye Mirac denir. Resulullah, miraca, ruh ve bedeni ile uyank bir halde kt. Mirac gecesinde O'na nice ilahi hakikatler gsterildi ve be vakit namaz bu gecede farz klnd. Ayrca Bekara suresinin son iki ayet-i kerimesi ihsan edildi. Mirac; Kur'an- kerimde, sra ve Necm suresi ile baz hadis-i eriflerde bildirilmektedir.


Sevgili Peygamberimiz Miracdan sonra drt byk halifesine Cennet'i anlatrken buyurdular ki:


"Ya Eba Bekir'! Senin kkn grdm. Kzl altndan idi. Senin iin hazrlanan nimetleri mahede ettim.


Ya mer! Senin kkn grdm. Yakuttan idi. Fakat ieri girmedim. Senin gayretini dndm.


Ya Osman! Seni her gkte grdm. Cennet'te kkn grp seni dndm.


Ya Ali! Senin suretini drdnc semada grdm. Cebrail'e sual ettim. Dedi ki: "Ya Resulallah! Melekler hazret-i Ali'yi grmeden duramazlar. Hak tel, onun suretinde bir melek yaratt. Drdnc gkte durur, melekler onu ziyaret eder, bereketlenirler."


Mirac gecesinin sabahnda Cebrail aleyhisselam gelerek Resulullah efendimize be vakit namaz, vakitlerinde imam olarak kldrd.


Mirac hadisesinin Kuds'e kadar olan ksm ayet-i kerime ile sabit olduundan buna inanmayan dinden kar. Hadis-i eriflerle bildirilen gklere ykselmesi ksma inanmayan bid'at ehli yani sapk,bozuk itikatl olur.