Bu sayfa Cookies yani erezlerin nasl kullanldn anlatan bilgi ierir. Forumuzu kullanmaya devam ettiiniz takdirde erez kullanmmz kabul etmi olacaksnz.

Sisteminizdeki erezlere/Cookies bizim erime olanamz yoktur!erezler/Cookies Nedir?

Web taraycnzn bir zellii olan "erez,cookie" teknolojisi kullanlmaktadr ve sistemimiz bu cookie denen yazlmlar sayesinde sitemize geldiiniz her zaman sizi tanmaktadr. Cookie adl yazlmlar bilgisayarnza kaydolmu kk apl bilgiler ieren dosyalardr ve bu dosyalar sitemizde bulunmamaktadrlar.
Cookie yazlmlar Internet deneyimini hzlandrmakla birlikte daha kolay bir kullanm salarlar. Web taraycnzdaki bir takm zellikleri kapatarak her zaman cookie yazlmlarn reddetme hakkna sahipsinizdir, ancak forumumuzun baz blmleri cookie teknolojisinin kullanm d braklmas halinde sorunlar karabilir.

>erezler/Cookies kullanmlarmz<

Bu forum pek ok ey iin erezlerden faydalanr, bazlar ise unlardr:

  • Sistem kayd ve tercihlerinizi (ayarlar) korumak. Sitemize girdiiniz ve gerekli kiisel ayarlar yaptnz zaman, ayarlarnz kaytl kalacaktr. Ksacas verileriniz, kolaylk iin korunacaktr.
  • Analitik. (Analytics) nsanlarn sitemizi nasl kullandn belirleyen, gelitirme iin bize yardm eden ve insanlarn ne kadar aktivite gerekletirdiini izlemek iin imkan verir.Bu dosyalara bizim erime olanamz yoktur!
  • Sitemizde eer bir reklam grntlerseniz, reklam erezleri reklam veya benzeri eyler tarafmzca ayarlanm olabilir. Bu durumda verilen reklamlar nc ahslar tarafndan verilmi olabilir ama bu reklam erezlerinin sitede okunur ve yazlabilir bir yetenei yoktur.Bu dosyalara bizim erime olanamz yoktur!
  • Facebook veya Twitter gibi sosyal paylam sitelerine abuk eriim ve paylam iin kullanm kolayl salanmas. Bu dosyalara bizim erime olanamz yoktur!erez Tercihleri Nasl Ynetilir?


Ziyaretilerin kendilerine ait hangi kiisel verilerin toplanabildii konusunda tercihlerini serbeste kullanabilmesi Sahibinden iin son derece nemlidir. Bununla birlikte, Portalin almas iin zorunlu olan erezler konusunda tercih ynetimi mmkn olamamaktadr. Ayrca, baz erezlerin kapatlmas halinde Portalin eitli fonksiyonlarnn almayabileceini hatrlatrz.


OnlineUyduDestek Forumda kullanlan erezlere dair tercihlerini ne ekilde ynetebileceinize ilikin bilgiler aadaki gibidir:


Ziyaretiler, OnlineUyduDestek Forumu grntledikleri tarayc ayarlarn deitirerek erezlere ilikin tercihlerini kiiselletirme imkanna sahiptir. Eer kullanlmakta olan tarayc bu imkn sunmaktaysa, tarayc ayarlar zerinden erezlere ilikin tercihleri deitirmek mmkndr. Bylelikle, taraycnn sunmu olduu imkanlara gre farkllk gsterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin erezlerin kullanlmasn engelleme, erez kullanlmadan nce uyar almay tercih etme veya sadece baz erezleri devre brakma ya da silme imkanlar bulunmaktadr. Bu konudaki tercihler kullanlan taraycya gre deiiklik gstermekle birlikte genel aklamaya About Cookies adresinden ulamak mmkndr. erezlere ilikin tercihlerin, ziyaretinin OnlineUyduDestek foruma eriim salad her bir cihaz zelinde ayr ayr yaplmas gerekebilecektir.


Birok firmann reklam faaliyetleri iin kulland erezler bakmndan tercihler Your Online Choices zerinden ynetilebilir.
Mobil cihazlar zerinden erezleri ynetmek iin mobil cihaza ait ayarlar mens kullanlabilir.


Ziyaretiler Hangi Haklara Sahip?


6698 Sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanununun 11. maddesi uyarnca ziyaretiler, OnlineUyduDestek Foruma bavurarak, kendirileriyle ilgili,


Kiisel veri ilenip ilenmediini renme,
Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
Kiisel verilerin ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme,
Yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerin aktarld nc kiileri bilme,
Kiisel verilerin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili dier kanun hkmlerine uygun olarak ilenmi olmasna ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas hlinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yaplan ilemin kiisel verilerin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme,
lenen verilerin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme,
Kiisel verilerin kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme
haklarna sahiptir.


Sz konusu haklar, kiisel veri sahipleri tarafndan yazl olarak ya da kaytl elektronik posta adresi zerinden iletildiinde her hlkrda 30 (otuz) gn ierisinde deerlendirilerek sonulandrlacaktr.


Rza ve Politika'daki Deiiklikler


OnlineUyduDestek , Politika ile ziyaretilerine erez kullanm konusunda detayl aklama sunmay ve erez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmay hedeflemitir. Bu bakmdan, forumda yer alan erez bilgilendirme uyarsnn kapatlmas ve Portalin kullanmaya devam edilmesi halinde erez kullanmna rza verildii kabul edilmektedir. Ziyaretilerin erez tercihlerini deitirme imkn her zaman sakldr.


OnlineUyduDestek , Politika hkmlerini diledii zaman deitirebilir. Gncel Politika OnlineUyduDestek Forumda yaynland tarihte yrrlk kazanr.


erezler/Cookies devre d brakmak

erezler/Cookies kontrol etmek iin taraycnzn ayarlarna bakabilirsiniz. te bu ayarlar gerekletirmek iin ilgili tarayc siteleri:Son gncelleme tarihi: 12/08/2017