Veri Tabanı Nedir?
Veri Tabanı Nedir?
Database
Birbirleriyle ilişkili olan verilerin tutulduğu yönetilebilir,güncellenebilir,taşınabilir ve anlamlandırılabilir kullanım
amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış bilgi depolarıdır.

Veri
Datum
Veri, bütünü oluşturan parçaların herbiridir. Kısacası sistemde bulunan bilgilerin her birine veri denilir.

Not: Veritabanının İngilizce karşılığı Database iken Veri'nin karşılığı Datum'dur.