Ücretsiz Veritabanı Yöneticisi Eğitimi (Oracle,Sql,MySql)
Yaptığımız araştırmalara göre her yıl ortalama 1000 “Veritabanı Yöneticisi” ilanı yayınlanıyor. Fakat bugün, IT sektörü bu ilanların çok azını karşılayabilir düzeyde. Gerek piyasada az sayıda yetişmiş DBA(Database Administrator) olması gerekse mesleğin diğer iş kolları arasındaki önemi, Veritabanı Yöneticiliğini her geçen gün daha önemli hale getiriyor ve dolayısıyla meslekten elde edilen kazancı da o ölçüde artırıyor.

Bizlerde gönüllü olarak bu açığın kapanması için sizlere yardımcı olmak için kolları sıvadık.Piyasada gerek kursların pahalılığı gerekse firmaların az da olsa bir tecrübe istemesinden dolayı bu açık her geçen gün büyümektedir.

3 ay sürecek bu eğitimde Oracle,Sql Server ve MySQL konusunda bir firmaya Junior DBA olarak başlıyabilme seviyesine gelebileceksiniz.Zaten önemli olanda budur.Hatta eğitim sonunda bizlere gelmiş olan personel ihtiyaçlarını sizlere yönlendirip firmalarla görüşme şansı bulabileceksiniz.

Eğitimleri toplamda 5 farklı grupta yapacağız,hangisini isterseniz seçebilrisiniz.Herbir grubun kapasitesini max 10 kişi olarak planlıyoruz.Buna göre erken kayıt olmakta fayda var.

Eğitim için sizden sadece 300 TL talep ediyoruz.Bu bedel eğitim yeri ve diğer masrafları karşılayacak şekilde planlandı.Bu eğitimde hiçbir şekilde kar amacı güdülmüyor,sadece ülkemizde görülen bu açıkların kapatılıp biran önce değerli gençlerin yetişmesinin gereğidir.Katılmak isteyen ama hiçbir şekilde bu eğitim için ayırabilecek ücreti olmayan arkadaşlarıda lütfen bana bildirin ,o arkadaşlarıda bir şekilde bu eğitime kazandıralım.

Gruplar aşağıdaki gibidir.

1.Grup Pztesi saat 19:00-22:30
2.Grup Ctesi saat 09:30-13:00
3.Grup Ctesi saat 13:30-17:00
4.Grup Pazar saat 09:30-13:00
5.Grup Pazar saat 13:30-17:00

Eğitim yeri İstanbuldur.

Eğitimlere katılmak isteyen arkadaşlar ya da mail adreslerine katılmak istedikleri grup adını konu başlığına yazarak mail gönderirse gerekli belgeler ( kayıt formu ve hesap numaraları bilgileri ) mail ile gönderilecektir.Detaylı bilgi için 0532 316 03 79 nolu telefondan da bana ulaşabilirsiniz.

Eğitimin müfredatı da aşağıdaki gibidir.

Serkan Mintaş

1.Hafta (TANIŞMA VE ORACLE TEKNOLOJİLERİ)
• Tanışma
• Oracle Teknolojileri
• Oracle 9i/10G/11G arasındaki temel farklar
• Windows/Linux Platformu Üzerinde Oracle Kurulumu
• Enterprise Manager / Toad Kullanımı
• Oracle Server ve Instance
• Oracle Fiziksel yapısı
• Memory Yönetimi
• System Global Area (SGA) yönetimi
• Shared Pool
• Library Cache
• Data Dictionary Cache
• Database Buffer Cache
• Redo Log Buffer Cache
• Large Pool
• Java Pool

2.Hafta (ORACLE MEMORY KULLANIMI)
• Program Global Area (PGA) yönetimi
• Process Structure
• User Process işlemleri
• Server Process işlemleri
• Background Processes işlemleri
• Database Writer (DBWn)
• Log Writer (LGWR)
• System Monitor (SMON)
• Process Monitor (PMON)
• Checkpoint (CKPT)
• Archiver (ARCn)
• Logical Structure işlemleri
• Database Administration Tools
• Optimal Flexible Architecture (OFA) kavramı
• Oracle Software ve File Lokasyonları
• Database Yönetimi için Authentication Methodları
• Using Password File Authentication
• SQL* Plus
• Initialization Parameter Files
• SPFILE ve spfileSID.ora
• Oracle Managed Files
• Veritabanının başlatılması
• ALTER DATABASE Comand
• Restricted Modda Database’in başlatılması
• Read-Only Modda Database’in başlatılması
• Veritabanının kapatılması
• Shutdown Opsiyonları
• Uygulama

3.Hafta (ORACLE FİZİKSEL MİMARİSİ)
• Alert Log File yapısı
• Background / User Trace Files ve yapıları
• Enabling / Disabling User Tracing
• Database Yönetimi
• İşletim Sistemi Parametreleri
• Database Configuration Assistant(DBCA) kullanımı
• Veritabanı oluşturma standartları
• Instance’ın başlatılması
• Database oluşturma yöntemleri
• Data Dictionary Parametreleri
• Data Dictionary ve Dynamic Performance Views sorgulamaları
• Control File yapısı
• OMF ile Control File yönetimi
• Redo Log File yapıları
• Clearing, Relocating, ve Renaming Online Redo Log Files
• OMF ile Online Redo Log Yönetimi
• SYSTEM ve Non-SYSTEM Tablespace yönetimi
• Locally Managed Tablespaces
• Dictionary Managed Tablespaces
• Tablespace Yapıları
• Tablespace Büyüklükleri
• OMF ile Tablespace Yönetimi
• Uygulama
• Extent Allocation ve Deallocation
• Block Space Utilization Parametreleri
• Automatic Segment-Space Yönetimi
• Data Dictionary Viewları
• Automatic Undo Management konfigürasyonu
• Temporary Tables oluşturma
• Nonpartitioned Table organizasyonu
• UNUSED opsiyon kullanımı

4.Hafta (INDEX,CONSTRAINT YAPILARI VE KULLANICI YÖNETİMİ))
• Index yapıları
• B-Tree ve Bitmap Index karşılaştırmaları
• Allocating ve Deallocating Index Space
• Indexlerin yeniden oluşturulması
• Constraints tipleri
• Primary ve Unique Key bilgileri
• EXCEPTIONS Table kavramı
• Tablo oluşumunda constraint oluşturma
• Uygulama
• Profiller
• Password Management oluşumu
• Profile oluşturma
• Profile yönetimi
• Resource Limit ayarları ve Session Level
• Database Resource Manager yönetimi
• Yeni kullanıcı oluşturma
• Tablespace üzerinde User Quota değişimi
• System Privileges ayarları
• Object Privileges kaldırma
• Auditing Kategorileri
• Database Audit opsiyonları
• Role bazlı Audit
• Enabling ve Disabling Roles
• Password kullanımı ve Default Roller
• Database Character Setleri ve National Character Set yapısı
• NLS Parameter kullanımı ve SQL Functions
• NLS ayarları
• Uygulama

5.Hafta (ORACLE NETWORK MİMARİSİ)
• Oracle Network Teknolojileri
• Basit ve Komplex Network: N-Tier
• Oracle Net Services
• Database Connectivity (IIOP ve http)
• Oracle Net ve Firewalls
• Client-Server Application Connection: No Middle-Tier
• The Listener Process
• Listener.ora File
• Logging ve Tracing
• Listener Control Utility (LSNRCTL)
• LSNRCTL SET ve SHOW Modifiers
• Host Naming Method
• Oracle Net Configuration Assistant
• Net Service Names ile konfigürasyon
• Host Name ve Listener Port
• tnsnames.ora
• sqlnet.ora
• Server Configurations
• Dedicated Server Processes
• Oracle Shared Server
• SGA ve PGA
• Configuring Oracle Shared Server
• CIRCUITS
• SHARED_SERVER_SESSIONS
• Data Dictionary Views
• Backup / Recovery Prensipleri
• Felaket Kategorileri
• User Process Felaket çözümü
• User Errors ların çözümü
• Instance Felaketlerinin çözümü
• Backup and Recovery Strategy geliştirme
• Operasyonel gereklilikler
• Disaster Recovery Prensipleri
• Large Pool
• Database Buffer Cache, DBWn, ve Datafiles
• Redo Log Buffer, LGWR, ve Redo Log Files
• CKPT Process
• ARCn Process ve Archived Log Files
• Phases for Instance Recovery
• Tuning the Duration of Instance ve Crash Recovery
• Tuning the Phases of Instance Recovery
• Fast-Start On-Demand Rollback
• Monitoring Parallel Rollback
• Redo Log History

6.Hafta (ONLINE BACKUP,RMAN KULLANIMI)
• Noarchivelog Mode
• Archivelog Mode
• Archiving Mode değiştirme
• Additional Archive Processesleri başlatma / durdurma
• Enabling Automatic Archiving at Instance Startup
• Manually Archiving Online Redo Log Files
• LOG_ARCHIVE_DEST_n Options
• Minimum Number of Local Destinations
• File Name Format açıklaması
• Archive Log bilgilerini anlamak
• Recovery Manager Gereksinimleri
• RMAN Repository: Using the Control File
• Manual Channel Allocation
• Automatic Channel Allocation
• Connecting Without a Recovery Catalog
• RMAN Commands
• RMAN Configuration Settings
• Recovery Manager Packages
• RMAN Usage Considerations
• User-Managed Backup and Recovery
• Backup Methods
• Open Database Backup
• Failure During Online Tablespace Backup
• Manual Control File Backups

7.Hafta (RMAN YÖNETİM YAPISI)
• Verifying Backups Using the DBVERIFY Utility
• DBVERIFY Command-Line Interface
• Uygulama
• Recovery Manager Backups(RMAN)
• Backup Setleri
• Backup Set karakteristikleri
• Backup parça büyüklükleri
• Multiplexed Backup Sets
• Archived Redo Log File Backups
• Datafile Backup Set Processing
• Characteristics of an Image Copy
• Database Klonlama
• Incremental Backup farklılıkları
• RMAN Control File Autobackups
• RMAN Dynamic Views
• RMAN Backups kontrolü
• Media Recovery
• Archivelog ve Noarchivelog Modes
• Recovery in Noarchivelog Mode
• Complete Recovery in Archivelog Mode
• User-Managed Recovery Procedures
• Complete Recovery Methods
• Complete Recovery of a Closed Database
• Recovery of a Datafile Without a Backup
• Loss of Control Files
• Recovering Control Files
• Uygulama

8.Hafta (SQL Server 2008’e Giriş)
• Temel Kavramlar ve SQL Server 2008 Araçları
• SQL Server 2008 Bileşen ve Mimarisine Genel Bakış
• SQL Server 'de yer alan yazılım geliştirme araçları
• SQL Server 2008 Güvenlik Mimarisi

9.Hafta (Temel Transact SQL ve Veri Sorgulama)
• Genel Olarak SQL-DDL-DML-DCL
T-SQL ile Değişken ve Kontrol Yapılarını Kavramak
Genel Olarak Veri Sorgulama Cümlecikleri
Karakter ve Tarih İşlemleri SQL Server 2008 Bileşen ve Mimarisine Genel Bakış
• Alt Sorgular ve Türetilmiş Tablo
Tabloları Birleştirerek Sorgulamak
Verileri Gruplamak ve Özetlemek
İleri Veri Yönetimi(Birleştirmeli Veri Silme-Ekleme-Güncelleme)
• Stored Procedure'ler
View'ler ve Fonksiyonlar
Ortak Zamanlılık Kavramı ve Trigger'lar
• DDL Yenilikleri (Yeni Veri Tipleri-Schema-Partitioning Table...)
• DML Yenilikleri (APPLY-PIVOT-CTE-RANKING...)
• Yapısal Hata Yakalama-TRY-CATCH yapısını kullanmak
• XML Veri Tipi ile İlgili Yenilikler(FOR XML ve OPEN XML iyileştirmeleri...)

10.Hafta (Servis Mimarisi)
• Service Broker Mimarisi
• Service Broker Kodlamak ve Kullanmak
• Doğal HTTP Desteği Mimarisi
• Doğal HTTP Desteğini Ayarlamak ve HTTP Endpoint'ler Kurgulamak
• Notification Service Mimarisi
• Notification Service Oluşturmak
• SQL CLR Mimarisi
• Dahili Veri Sağlayıcı olarak ADO.NET
• Yönetilebilir SQL Server öğeleri Programlamak
• ADO.NET ile SQL Server 2005'e İstemci Erişimi Programlamak
• Windows ve ASP.NET Uygulamalarında Veri Bağlamak
• SQL Management'e Genel Bakış


11.Hafta (MySql Temelleri)
• MySQL 5.0 ve 5.1 kurulumu
• Yedekleme Stratejileri oluşturma ve Uygulama
• Veri güncelleme ve ulaşımı için depolanmış işlemleri emniyetli bir şekilde oluşturma
• Trigger ve Views yapıları
• MySQL başlangıç ve sonlandırma işlemleri
• Çoklu sunucu kayıtlarını aktive edebilme ve yönetebilme
• MySQL Tablosu oluşturma, bakımı ve yönetimi
• Views kullanımını anlama, uygulama ve yönetimi ,
• Sorgulama performansını optimize edebilme,
• Çoklu tablolar kullanarak veritabanı şemalarını optimize edebilme,
• MySQL monitörleme araçları kullanarak sunucu performansını geliştirme,
• Sunucu performansını geliştirmek için çoklu ortam seçeneklerini karşılaştırma,

12.Hafta (MySql Performans Yönetimi)
• MySQL uygulamalarında sürekli artan verilerinizi yönetebilme,
• MySQL’ in mimari yapısını anlayabilme,
• Performansı etkileyen donanım ve işletim sistemleri için değerlendirme yapabilme,
• Veritabanına veri depolayabilmeyi ve performans üzerindeki etkilerini değerlendirme,
• Trigger oluşturma ve yönetimi,
• Metadatalara erişebilmek için bilgi şeması veri yapısını kullanabilme