Tivibu Ev Platforma yenilikler geliyor

IPTV’de kullanlan Ericson (MVP) Alt yaps deitirilecektir. Yeni platformun ad tm sistemlerde TMP olarak grnecektir.

TMP - Tivibu’nun Yenilikler Dnyas’nn balca zellikleri

Bana zel

erik Satn Alma (EST)

Benim Kanalm ( MY TV Chanell)

PIP – zlerken Gezin (Picture in Picture)

Tekli - oklu Program Sat (Pay Per View)

Gerek 4 Ekran Deneyimi

Filmler

Diziler

Kirala

Durdur zle

Geri Al zle (7 gne kadar)

Kaydet zle

Program Baa Alma

Tekrar zle

Kontrol ve ifreleme