Bu emeden​

Vaktiyle Bursa da bir Mslman, bugnk ad Arap kr olan muhitte eme yaptrm ve bana bir kitabe eklemi:Her kula hell, Mslmana haram! Bursa bakent, tabii Osmanl karm, bu nasl fitnedir diye *Gitmiler kadya ikyete, adam yakalanp yaka-paa huzura getirilmi.​Bu nasl fitnedir, dini slm, ahalisi Mslman olan koca devlette sen ka lk, hayrattr, sebildir diye eme yap, ama suyunu Mslmana yasakla! Olacak i midir, nedir sebebi, akln m yitirdin? diye kmlar adama. Adam: Msaade buyurun, sebebi vardr, lkin ispat ister, delil arttr dedike kad kzm:
- Ne delili, ne ispat? Sen fitne kardn, Mslman ahalinin huzurunu kardn, katlin vaciptir! demi. Demi ama bir yandan da merak edermi:

Nedir gereken? diye sormu. Adam: - Bir tek Sultana derim diye cevap verince, ortalk yine karm. Sz Sultana gitmi, adam yaka paa saraya ***rlm. Padiah da sinirlenmi ama dier yandan o da meraklanrm: De bakalm ne diyeceksen. Bu nasl itir ki, hem emeyi yaparsn, hem de her kula hell, Mslmana haram yazarsn? Adam, ba nnde konuur:
- Delilim vardr, lkin ispat ister.
Ya dediin gibi salam deilse delilin? O zaman boynum, hkme kldan incedir Sultanm
- Eeee! Sultanm, herhangi bir havradan (sinagog) rasgele bir haham izahsz yaka-paa tutuklayn, bir hafta tutun. Bakn neler olacak Dedii yaplm adamn. Btn aznlklar bir olmu, balarnda Museviler, Ne oluyor, bu ne zulm? Bizim din adammza biz kefiliz, ne gerekirse syleyin yapalm, o masumdur, gerekirse kefalet deyelim evre lkelerden bile eliler gelmi, eliler mektup stne mektup getirmi. Bir hafta dolunca, adam: Sultanm, artk brakmak zamandr demi. Haham braklm, aznlklar mutlu, bu sefer Sultana teekkrler, hediyeler.

Ayn ii herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz iin yaptrnz Sultanm demi. Ayn ekilde bir papaz derdest edilip yaka-paa alnm Pazar ayininden ve ayn tepkiler artarak devam etmi. Haftas dolunca da serbest braklm. Mutluluk ve sevin gsterileri daha bir fazlalam, teekkrler, kranlar Din adamlarna kavumann mutluluuyla daha bir sarlmlar birbirlerine Sultan: Bitti mi? demi adama.

Sultanm son bir i kald, sonra hkm zamandr izninizle demi. imdi nedir istein? Efendim, payitahtmz Bursann en sevilen, limini alnz minberinden Adamn dediini yapmlar, Ulucami imamn Cuma hutbesinin ortasnda almlar, yaka-paa ***rmler. Bir Allahn kulu kp da, ne oluyor, siz ne yapyorsunuz? Hi olmazsa vaaz bitene kadar bekleseydiniz, gibi tek bir kelm etmemi, imamn peinden giden, arayan-soran olmam Gemi bir hafta, Nerde imam diye gelen-giden yok! Halk hlinden memnun, balam bir dedikodu, o geen hafta tutuklanan koca lim iin:

Biz de onu adam bilmi, hoca bellemitik Kim bilir ne su etti de tevkif edildi! Vah vah! Acrm arkasnda kldm namazlara Sorma, sorma Padiah, kad ve adam izliyorlarm olup-bitenleri. Sonunda Padiah emeyi yaptrana sormu: Eee, ne olacak imdi? Adam: Brakma zamandr. Bir de zr dileyip helllik almak lzmdr hocadan. Haklsn demi padiah, denilenin yaplmas iin emir buyurmu ve adama dnm. Adam ba nnde konumu: Ey byk Sultanm, siz irade buyurunuz ltfen, byle Mslmanlara su hell edilir mi?
Sultan ac ac tebessm etmi: Hava bile haram, hava bile! demi.
VATANINA, BAYRAINA, MLLETNE, DEVLETNE SAHP IKMAYANA Herey haram....